NANO CONSULTING Kft.


Nanotechnológia: alapoktól az alkalmazások felé
Innovatív oktatás és kutatás a Mûegyetemen EU-kerekasztal: Nanotechnológia, nanotudományok, tudásalapú multifunkcionális anyagok, új termelési eljárások és eszközök. Biró László Péter elõadása, 2006. február 28.
PDF, 2.5 M >>


Mi a manó az a nano?
Duna TV, 2004 május 7 (DivX formátumú film, 346 M, 42:25 perc).
Ez a videó csak oktatási célra használható fel, a forrás (Duna TV) megjelölésével!


Nanotechnikai Konferencia
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) és a Matáv PKI Távközlésfejlesztési Intézet közös szervezésében 2004 április 26-27.-én lezajlott Nanotechnikai Konferencián elhangzott elõadás anyaga (elõadó: Dr. Biró László Péter).
Bővebben (PDF, 10.8 M) >>


Nanovilág: A szén nanocsőtől a kék lepkeszárnyig
A Fizikai Szemle 2003 novemberi számában újra olvashatunk a nanoméretekről és fotonikus kristályokról:
... a 100 nanométer alatti méretek skáláján az anyagok elvesztik tömbi tulajdonságaikat és egészen újszerű, néha szinte hihetetlen tulajdonságokat nyernek.
Bővebben >>


Nano + technolólógia = nanotechnolólógia?
A Természet Világa természettudományi közlöny 2003 októberi számából:
... a nanotechnológia magában foglalja a 100 nanométernél kisebb skálán szervezett anyag létrehozását, precíz kezelését és tervszerû elrendezését, mérését és modellezését, ...
Bővebben >>


Nanotechnológia: alagútmikroszkóp 
A Science Popular fizika rovatából:
Az alagútmikroszkóp (STM) volt az az eszköz, amely láthatóvá tette az atomi méretű biliárdgolyókat ...
Bővebben >>


Magyar nano
A Figyelõ 2004 április 15.-i számában olvashatjuk: A nanotechnológia az elkövetkezõ évtizedek legfontosabb tudományterülete lehet. A hazai kutatók azonban, pénz hiányában, lemaradhatnak a versenyfutásban.
Bővebben (PDF, 1.8 M) >>


Újszerû szén nanocsô architektúrák
A Magyar Tudomány 2003 szeptemberi számában olvasható:
Mai ismereteink szintjén megalapozottan állítható, hogy a szén-szén kötések átrendezésével új, meglepõ tulajdonságú anyagok nyerhetõk.
Bővebben >>


Atomokkal biliárdozó
A Heti Válasz -ban olvashatunk egy olyan kutatási eredményről, amely a nanotechnológiában kelt majd feltûnést.
Bővebben >>


Élô fotonkristályok (film)
MTV 1 , 2003. március 16.
Delta
Kattints ide a DivX formátumú film letöltéséhez!
(72M, 6:30 perc) Ez a videó csak oktatási célra használható fel, a forrás (MTV1 Delta és MFA) megjelölésével!


Szén nanoszerkezetek kutatása (film)
Duna TV , 2002. június 7.
A Tudomány Kincsesháza
Kattints ide a DivX formátumú film letöltéséhez!
(106M, 10:47 perc) Ez a videó csak oktatási célra használható fel, a forrás (Duna TV és MFA) megjelölésével!


Nanotechnológia 
A Science Popular fizika rovatában is olvasható:
Bevezető gondolatok a nanotechnológiáról
(Dr. Biró László Péter)
Bővebben >> 
 
CONTACT     KAPCSOLAT
NANO-CONSULTING Ltd.     NANO-CONSULTING Kft.
Phone: +36-20-3655523, Fax: +36-23-363690
e-mail: nanoconsulting@mail.datanet.hu
http://www.nano.hu
<-- Vissza
Last updated: Mar 23, 2006