NANO CONSULTING Kft.

A NANO-CONSULTING Kft. tanácsadási, consulting, és oktatási tevékenységét világszerte ismert kutatók tanácsaira alapozza, úgy Magyarországról, mint külföldrõl. A tanácsadók kiválasztásában és tevékenységük koordinálásában részvevõ tudományos fõtanácsadók:
 
 
Dr. Biró László Péter
Fõosztályvezetõ, Nanotechnológiai Fõosztály, Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézet, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, Magyarország

Dr. Biró L. P. több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az anyagtudomány területén, fõbb szakterületei felölelik: a szén nanoszerkezeteket, a fotonikus kristály típusú szerkezeteket, az ionsugaras módszereket, kristálynövesztést és változatos anyagok jellemzését mikroszkópos és spektroszkópos módszerekre alapozva. Több mint 100 referált cikket közölt elismert nemzetközi szaklapokban, valamint több könyvet és könyvfejezetet, számos nemzeti és nemzetközi projektnek volt résztvevõje és vezetõje. Dr. Biró nagy hangsúlyt fektet a magyarországi kutatási szféra és a KKV kapcsolatának elõsegítésére.
 


 
 
Prof. Dr. Philippe Lambin
Szilárdtestfizika Laboratórium, Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix, Namur, Belgium

Prof. Dr. Philippe Lambin az elméleti fizika professzora a Namuri Egyetemen, Namur, Belgium. A fõ kutatási irányai felölelik a nanoszerkezetek szerkezeti, elektronszerkezeti és optikai tulajdonságaira alkalmazott szilárdtestfizikai számításokat és számítógépes szimulációkat. Több mint 240 cikket publikált elismert nemzetközi szaklapokban. Egyike a nanoszerkezetû anyagok területén a Belga Tudománypolitikai Programok támogatásával mûködõ Egyetemközi Kutatóközpont koordinátorainak.
 


 
 
CONTACT     KAPCSOLAT
NANO-CONSULTING Ltd.     NANO-CONSULTING Kft.
Phone: +36-20-3655523, Fax: +36-23-363690
e-mail: nanoconsulting@mail.datanet.hu
http://www.nano.hu
<-- Vissza

Last updated: Oct 10, 2004